Aktywna Tablica w 2023 roku

Prosimy zapoznać się z naszymi propozycjami sprzętu do programu Aktywna Tablica 20213r. 
Proponujemy monitory interaktywne SMART wraz
z oprogramowaniem SMART Learning Suite, zestawy interaktywne (monitory, tablice interaktywne z projektorami), projektory, laptopy i komputery stacjonarne do szkół.


Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze sprzętu,

napisz na mail:  pomorze@irs.com.pl
lub zadzwoń: 58 78 50 998, 664768456

 

 

 PRZYKŁADOWE ZESTAWY

Prosimy zapoznać się z naszymi propozycjami sprzętu. Do programu Aktywna Tablica proponujemy
monitory interaktywne SMART wraz z oprogramowaniem SMART Learning Suite

STRONA W BUDOWIE


 
Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 26 października 2020 r. w sprawie programu
“Aktywna Tablica” na lata 2020-2024


Program „Aktywna tablica” opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole – informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej w piśmie do dyrektorów szkół.

Na program w latach 2020–2024 rząd przewidział kwotę 361 455 000 zł,
z budżetu państwa, z czego 35 000 000 zł w 2020 r.,

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1883